Rodzina seldevykh

Xeрнomoрckaя ceльdь

Chernomorskaya seld. Prokhodnaya ryba. Zakhodit w Dunaju, Prut, Dniester, Specjalnie odroznilem dunaiskaya seld. Dokonuje dlugosc 37 cm, masy - 400 g. Zjadacze crustacea i ryba.

tюльka, khльka

Tiulka, albo kilka.Marynarka prokhodnaya albo presnovodnaya. Dlugosc w przyblizeniu 9 cm, massa - 5 g. Zjadacze zooplanktonom. Zlapcie przez ruszty-malyavochnikami i udochkoi - na motylya, glista.